روش های ارسال:

ارسال در هیراتک به پست سفارشی و پیشتاز ختم نمی شود و پیک موتوری در داخل شهر تهران و تیپاکس برای سفارشات انبوه برای شهرستان ها از روش های دیگر ارسال این مجموعه می باشد.

سرعت ارسال:

زمان ارسال سفارشات پرداخت شده در هیراتک کوتاه بوده و کلیه مراحل پردازش، بسته بندی و ارسال کمتر از یک روز کاری زمان می برد و اکثر سفارشات تا ساعت 23 در روز بعد تحویل پست می گردد.