کاربر گرامی؛ نرم افزار مورد نظرتان را از جدول زیر دانلود کنید:

ردیفنام نرم افزارتوضیحاتدانلود
1نرم افزار دوربین IP هایتکتمام دوربین های 5053دانلود
2نرم افزار آپدیت دوربین هایتکتمام دوربین های 5053دانلود
3نرم افزار آپدیت دوربین هایتکتمام دوربین های 307دانلود